zondag 19 augustus 2012

Praalstoet van de Gouden Boom : 19 augustus 2012


De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom zag het licht in 1907 als evenement bij de opening van de haven van Zeebrugge. Deze traditie werd echter niet in stand gehouden. 
In  1958 werd dit evenement opnieuw leven ingeblazen, naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling.

Sindsdien wordt de stoet vijfjaarlijks georganiseerd. Dit ondertussen tweedaagse evenement was in 2012 reeds aan zijn twaalfde editie toe.
De stoet wordt verzorgd door circa 2000 figuranten, 6 stadsreuzen en 12 praalwagens.
De "Wapenpas van de Gouden Boom", blijft het centrale thema. 
Dit was een steekspel, dat in 1468 op de Brugse Markt werd gehouden ter gelegenheid van 
het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië, 
met de Engelse prinses Margareta van York.
Naast de eeuwenoude legende van de Gouden Boom worden de geschiedenis van Vlaanderen en 
de Blijde Intocht van het bruidspaar gevisualiseerd. 

Mijn Myanmar reisgezellinnen, Rita & 2 Francines zijn van de partij.
We hebben lekker geluncht bij "Le Chef et Moi".
Aan het Gezelleplein heb ik plaatsen gereserveerd.
Muziekkorps van de Gouden Boom.
Antoon van Bourgondië, die het thema van het tornooi uitwerkte.
De legende van de Gouden Boom  is een oud literair thema, waarin de held een dame moet bevrijden die gevangen zit op ene onbekend eiland. 

De toegang wordt bewaakt door een dwerg die een reus gevangen houdt aan een ketting, vastgelegd aan een gouden boom.
De legendarische figuren, 
de reus Finaert en de forestier Liederik, 
gaan de opkomst van het grafelijk geslacht vooraf.Rovers maken het land onveilig.
Prins Salvaert wordt door de reus Finaert
 en zijn handlangers overvallen en vermoord.Ermengarde, de weduwe van prins Salvaert, vlucht met haar enige zoontje , Liederik naar de kluis van de eremijt die het knaapje onderwijst.
Liederik velt de reus Finaert en stelt een einde aan het woeste bewind van de rovers. Mannen van Liederik dragen de kop van de overwonnen reus.Liederik wordt door de Vlamingen gehuldigd als hersteller van de vrecde. Hij huwt Idona en krijgt als eerste forestier van Vlaanderen een vooraanstaande plaats in de kronieken van het graafschap.
De Noormannen dringen tot heel diep Vlaanderen binnen.Markgraaf Boudewijn houdt als enige stand tegen de Noormannen en schaakt Judith, dochter van zijn leenheer, de Frankische koning Karel de Kale.


Boudewijn overwint de Noormannen en wordt als eerste graaf van Vlaanderen en leenman van de Frankische koning gehuldigd.Pieter de Kluizenaar roept de Vlamingen op om de turken te bevechten en Jeruzalem te bevrijden.


De Vlaamse ridders trekken op naar het Heilig Land.
De sultan is verslagen en de Turken worden gevangen genomen.


Graaf Robbrecht van Jeruzalem, de bevrijder van het Heilig Graf, komt behouden zegevierend in Vlaanderen terug, vergezeld door Kruisridders en Tempeliers.


Armoede en hongersnood teisteren het land.  
Graaf Karel helpt de armen en gaat daarom als Karel de Goede de geschiedenis in.

De samenzwering en de moord op Karel de Goede.

Tegen de moordenaars wordt de banvloek uitgegalmd die tot in 1795  nog jaarlijks in de grafelijke burgkerk werd herhaald.


Kinderen bezingen de goedheid en de heiligheid van graaf Karel.

De stad Brugge dreigt door de zee overspoeld te worden.
Graaf Floris van Holland sluit vrede let graaf Filips van de Elzas en zend Friese dijkwerkers uit om de stad te redden.


Filips van de Elzas voert een nieuw wapen in, dat hij als trofee uit de strijd in het Oosten heeft meegebracht : de zwarte leeuw op gouden veld. 

Muzziekkorps Vlaanderen.De graaf bezegelt in 1185 de vrijheid van de poorters in een charter : de eerste Keure van Brugge.

De eerste jaarmarkt wordt gehouden in Brugge. Kooplieden uit noord en zuid komen naar Brugge. 
Er zijn muzikanten, danseressen en kunstenmakers.

Graaf Boudewijn wordt op kruistocht naar het Heilig Land tot Keizer van Constantinopel verkozen. 
Hij schenkt de vergulde draak van het keizerlijk paleis aan de Vlaamse kruisvaarders als beloning voor hun dapperheid, en wordt door loting aan Biervliet toegewezen. 

Sluis gaat de draak weghalen, dan wordt hij door Brugge afhandig gemaakt en tenslotte halen de Gentenaars ze weg en plaatsen hem op de spits van hun belfort.
De draak van Constantinopel
De wetheren van Ieper en het Goede Vrijdagskind.

Gravin Johanna van Constantinopel schenkt aan de wetheren van ieper het voorrecht om op elke Goede Vrijdag genade te verlenen aan een terdoodveroordeelde.
Bij haar bezoek aan het veroverde Vlaanderen is Johanna van Navarra, de Franse koningin, onaangenaam verrast door de rijkelijk uitgedoste Brugse vrouwen en roept uit : "Ik dacht dat ik alleen koningin was en ik zie hier duizend vorstinnen"
Johanna van Navarra 
in Brugge
Johanna besluit de Vlamingen uit te roeien en zendt daarom haar oom Jacques de Chatillon
met een Franse legermacht naar Vlaanderen.
Zijn mannen dragen trossen koorden om de Vlamingen op te knopen.

De Slag der Gulden Sporen bij Kortrijk is voor Vlaanderen een triomf. De Franse ridders onder het bevel van Robrecht van Artois, een andere oom van Johanna, werd verslagen.
Jan Breydel en Pieter de Coninck.
Muziekkorps "Het Vlaamse Heir"

Rouwende Franse riddervrouwen.

De negen zwaardekens, afgevaardigden van de ambachtsgilden waren elk in het bezit van een sleutel van de smeedijzeren deuren van de thesaurie. 

De burgemeester, in het bezit van de tiende sleutel kon zonder hun medewerking niet aan de keuren of de stadskas raken.
Tijdens het voorspel van de Honderjarige oorlog tussen Frankrik en Engeland legde de  Engelse koning de uitvoer van wol naar Vlaanderen stil, waardoor de textielstad Gent zwaar getroffen werd.

Jacob van Artevelde grijpt de macht in 1337 en met de steun van Brugge kon de wolinvoer worden hersteld.


De Grote Pest komt uit Italië over Frankrijk naar Vlaanderen.


Een pestmeester wordt aangesteld en cellebroeders verzorgen de pestlijders die, bij hun overlijden, in stro worden gewikkeld en begraven.
PenitentenDe lakennijverheid bloeit weer op en de welvaart herstelt zich.

De eerste goudmunten worden geslagen

De stadskraan van Brugge, 
zinnebeeld van de stad als wereldmarkt, werd aangedreven met wielen waarin mannen liepen. 
Alle vaten met wijn, olie en vloeibare waren werden ermee gelost. De wijnschroders hielden toezicht en de broeders van het Sint-Janshospitaal hadden het recht de wijnvaten te 'vergieren' (meten met een stok om de accijns te bepalen)

Wijnspuwers proefden de wijn.


De wapenherauten van Vlaanderen en Bourgondië.Het huwelijk van Margareta van Male met Filips van Valois verenigt Vlaanderen met het hertogdom Bourgondië.Het huwelijk van Filips de Stoute met Margareta van VlaanderenDe eerste ridders van het Gulden Vlies.

De Brugse legende van Maria Crombrugghe wordt choreografisch uitgevoerd.

Uit bewondering voor haar gouden haren zou de hertog de symbolische naam van "gulden vlies" aan zijn orde gegeven hebben.


De feestelijke intocht van Karel en Margareta.

Ruiters dragen de vaandels van de Brugse gemeenten.

De trommelaars in de Brugse kleuren


De "Hellebaardiers", de lijfwacht van de hertog.
De Legende van de Zwaanridder wordt choreogafisch uitgebeeld.

 (Klik op volgende link voor het ganse verhaal)
De legende van de Zwaanridder

De handboogschutters van Brugge.
Het Sint-SebastiaansgildeHet Sint-Jorisgilde van de kruisboogschutters.

De legende van Koning Arthur, stamvader van het huis van York.
Merlijn de tovenaar

De Elfen

Op zijn tocht naar Rome verslaat Koning Arthur de reus van de Mont-Saint-Michel. 


Soldaatjes dragen het hoofd en de ledematen van de reus mee als trofee.
De Rederijkerskamers en hun Narren.

De witte moerbeiboom met de rode bloesems


Voor de legende van Thisbe en Pyramus, 
klik op volgende link :Ambachten en Gilden


Muziekkorps: Gilde der speellieden of minnestrelen

Blancefloer in de Toren

Blancefloer, een christelijk meisje, groeit op aan het hof van een islamitische koning in Spanje. Aan het hof ontstaat er een hechte vriendschap met de zoon van de koning, Floris. Wanneer de koning en de koningin ontdekken dat hun vriendschap is overgevloeid in liefde, besluiten ze in te grijpen. Ze bedenken een list om de liefde tussen Floris en Blancefloer te dwarsbomen. Floris’ ouders sturen hem naar het buitenland om te gaan studeren en verkopen ondertussen Blancefloer als slavin aan rondreizende kooplieden. Een schitterend nepgraf moet Floris ervan overtuigen dat Blancefloer dood is.
Floris is zo droevig dat hij zelfmoord wil plegen. Daarop besluiten zijn ouders om hem de waarheid te vertellen. Vervolgens gaat de jongen op zoek naar zijn geliefde. Tijdens zijn zoektocht ontdekt hij dat Blancefloer, samen met 140 andere vrouwen, wordt vastgehouden in de ‘vrouwentoren’ van de emir in Babylon. 
Ieder jaar kiest de emir één van die vrouwen tot zijn nieuwe echtgenote en laat hij de vorige doden. Volgens alle gegevens die Floris verkrijgt, wordt zijn Blancefloer de nieuwe uitverkorene van de emir. De vrouwentoren waarin Blancefloer verblijft, wordt heel zwaar bewaakt. Maar de waard van de herberg waar Floris logeert, vertelt hem over het zwakke punt van de poortwachter van de toren: hij is bezeten van het schaakspel én van geld. Met deze informatie in het achterhoofd nodigt Floris de poortwachter uit voor enkele spelletjes schaak, die hij allemaal wint.  De poortwachter smokkelt Floris in een mand met bloemen binnen.
De twee geliefden worden herenigd maar wanneer de emir hen samen in bed betrapt, wil hij hen met het zwaard doden. Tijdens een openbare rechtszitting die hierop volgt, worden alle aanwezigen ontroerd door de sterke liefde tussen Floris en Blancefloer, waarop de emir het jonge paar vergeeft. 


De Vreemde Naties


 Brugge  fungeerde als draaischijf voor de handel tussen Zuid- en Noord-Europa. De Noord-Duitse kooplui  bezaten zeker in 1458 een huis aan het Krom Genthof. De Venetianen waren permanent aanwezig vanaf de eerste decennia van de 14e eeuw. In 1322 werden de eerste consulaten opgericht. In 1397 huurden ze het huis "Ter Ouder Beurse" als loge. In 1395 sloot Filips de Stoute een handelsverdrag af met de  Genuezen. Hun consulaat werd opgericht op het toenmalige  Beursplein, het commerciële en financiële hart van de stad, waar eveneens de eerste Beurshandel werd ontwikkeld. Ook de Florentijnen, de Catalanen , de Castilianen en de Biskajers (Basken) waren in Brugge gevestigd. Ook de Portugezen hadden vanaf 1493 een natiehuis. De Engelsen en de Schotten kregen hun belangrijkste privilegie in 1359 en gaven hun naam aan een plein en een straat waar hun consulaat en een weeghuis staan.
De standaarden van Brugge en het Brugse Vrije

Het Brugse Vrije was de grootste kasselrij in het graafschap Vlaanderen. Het Brugse Vrije was een rijk landbouwgebied. Het had een eigen burggraaf, die zetelde op de Burg in Brugge, en maakte vanaf het einde van de 14e eeuw deel uit van de Vier leden van Vlaanderen, samen met de drie grote steden Gent & Ieper.  

De Burgemeesters en Schepenen van Brugge en het Brugse Vrije
-------------------------

Intocht van het bruidspaar 
Karel de Stoute en Margareta van York.
De Opperjager van de hertog  begeleidt de jachthonden
die als huwelijksgeschenk aan het bruidspaar worden aangeboden.
De Begijnen dragen het zilveren beeld van de
Heilige Margareta, patrones van de bruid.Engelse jonkers en jonkvrouwen zingen een adieulied ter ere van hun prinses Margareta.Het bruidspaar Karel de Stoute en Margareta van York

Het adellijk gevolg.
Muziekkorps van het Tornooi van de Gouden Boom
(Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo)

Wagen: Bourgondië - York

Kinderen beelden symbolisch het huwelijk uit tussen de huizen van Bourgondië en York.Geen opmerkingen:

Een reactie posten